Prosjekt

  • Fagmiljø har eigne montøra, og rørleggar. Vi monterer: Ventilasjonsanlegg, peiser, ovnar, piper, varmepumper og garderober.
  • Ein av våre spesialitetar er rehabilitering av piper.
  • Fagmiljø har fargekamera til inspeksjon av skorsteinar og ventilasjonskanalar. Be om pris.
Haugum

Rehabilitering av 48 elementpiper og montering av 116 ovner for Haugum Burettslag.

Fjerning av peis

Før-etter bilder. Fjerning av peis. Montering av ny ovn.

Montering av varmepumpe hjørne

Montering av varmepumpe hjørne.

Pipe montert

Her er pipe montert og klargjort til å legge torv på taket. NB! Her er nytta Zink beslag mot torv.

Jøtul 373

Montering av Jøtul 373 m/stålpipe. Merk direkte luft tilikopling bak omn, effektiv metode for å spare energi.

Kavani stålpipe

Oppføring av Kavani stålpipe montert på Scan 55.

Rettvegspeis

Rettveggspeis montert med stålpipe og med innsyn side og front.

Monterer rettveggspeis

Monterer rettveggspeis med tilslutting av direkte luft frå pipe. Denne peis er montert bak/under trapp.

Skifer på brannmur

Skifer på brannmur

Rehabilitering av teglsteinspipe

Rehabilitering av teglsteinspipe

Pipebrann i 2 pipeløp (1)

Pipebrann i 2 pipeløp (1). Her er bilder frå vårt videokamera etter ein pipebrann.

Pipebrann i 2 pipeløp (2)

Pipebrann i 2 pipeløp (2) Pipe under rehabilitering etter pipebrann. Her er montert nye rør, sotluker samt remontert omner.

Ovn ved kjøkkenkomfyr.

Ovn ved kjøkkenkomfyr. Her skal vi skifte ut ein gamal omn med ein ny som er tilpassa avstand til brennbart.

Montering av stålpipe på membrantak

Montering av stålpipe på membrantak. Fagmiljø har klargjort innsats og montert pipe slik at kunde kan gjere eigeninnsats på resten.

previous arrow
next arrow