• Fagmiljø har eigne montøra, og rørleggar. Vi monterer: Ventilasjonsanlegg, peiser, ovnar, piper, varmepumper og garderober.
  • Ein av våre spesialitetar er rehabilitering av piper.
  • Fagmiljø har fargekamera til inspeksjon av skorsteinar og ventilasjonskanalar. Be om pris.

Prosjekt galleri

Rull til toppen