Varme

Butikkutstilling

Ildsteder

Her finn du eit rikt utvalg av varmeprodukt. Vi forhandlar omnar, peiser, fyringsanlegg (overføring av biovarme til vatn) samt alle typer piper. Med eigne montører ligg alt til rette for ein trygg handel. Vår kunnskap og ekspertise bygger på mange års erfaring.

Vi leverer vedovner innen følgende kategorier:

 • Klassiske ovner

 • Moderne ovner

 • Frittstående ovner

 • Peiser

 • Kleber ovn

 • Vedkomfyr

 • Pellets

 • Vann mantlet ovn

Piper

Treng du skorstein har vi løsningen. Behøver du ny pipe eller har problem med den gamle. Fagmiljø har løsninger. Treng du ny pipe eller vil ha kontroll/sjekk av den du har. – Kontakt Fagmiljø.

 • Rehabilitering

 • Element pipe innvendig

 • Element pipe utvendig

 • Stålpipe

Fagmiljø har kamera og måleutstyr for sjekk/kontroll av skorstein og tilkobling av eldstad. Med så mange forskjellige typer av eldstader som det er i dag, f.eks gass, olje, ved, pellets og åpne gruepeiser, blir det stilt høgst ulike krav til piper.

På eldre ildsteder er det mykje høgre avgasstemperatur som går opp i skorstein. Kan vere opp mot 500’ eller ca. 60% av varmen går opp i skorstein.

Nyere ildsteder er meir effektive og beholder ca. 83% av varmen inne i rommet, mens ca. 17% av varmen forsvinner opp i skorstein. Når denne kaldere røyken kommer inn i ei stor pipe, kan avgass/røyk bli for kald før den er kommet til skorsteinens topp som resulterer i eit dårlig sug i pip samt mulig kondens.

Løsningen kan vere å sette inn rør i skorstein, gjerne isolert. Har man 1-2 ovner med røykrør Ø125-150mm, så anbefaler vi installasjon av Ø160mm rør i skorstein. Dette kan løyse trekkproblemer uten vifte, men er pipa kortere enn 4,5 meter eller med forstyrrende undertrykk trengs nok montering av vifte på skorstein.

Problemet kan vere større på ein del av dei rimeligere ovner, samt utette Leca piper før 1988 og eldre teglstein pipe.

Årsaker som kan skape dårlig trekk:

 • Gamle Leca piper.
 • Piper montert utvendig vegg.
 • Piper montert utvendig.
 • Ute-/inne temperatur.
 • Baderoms vifter.
 • Kjøkken vifter.
 • Samlet sentralavtrekk (mekanisk) i kjøkken, bad og vaskerom
 • Undertrykk i ventilasjon ( for mykje avtrekk i forhold til tilluft).
 • Åpne ildsted, spesielt med stor åpning i front.
 • For mange eller store ildsteder koblet på samme skorstein.
 • Vertikale ventilasjonskanaler.
 • Pipehatter som lager mottrykk.
 • Avfuktning i kjeller. (ut-sug)
 • Geografiske forhold som påvirker vind og trykket ute (tre eller fjell i område rundt huset).

Tilføring av luft gjennom yttervegg/golv. Pipe med luftekanal.

Dårleg trekk er eit velkjent problem og skyldast oftast eit undertrykk i boligen. Ein peis kan krevje alt frå 60m3 til 120m3 luft i timen (rom på 25-45m2) Dette problemet løyser ein med å tilføre direkte luft til eldstaden gjennom røyr i golv eller pipe med luftekanal. Pipe med luftekanal sørger ikkje berre for å få avgassen ut, den forsyner og eldstaden med frisk luft til forbrenninga.

Biovarme

Med biovarme meiner vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan og kombinerast med solfangerar for å dekke energibehovet i sommarhalvåret utan å måtte fyre i kjelen.
Prisane på konvensjonelle energiberarar som elektrisitet og olje aukar for kvar dag som går. Dei fleste vil nedbetale sine biovarmeanlegg på få år samanlikna med strømoppvarming. Sjekk dei ulike leverandørane med tanke på korleis regnestykket ser ut for deira produkter.

Biovarme har mange alternative produkt til oppvarming av vatn, luft, punktvarme, nærvarme og fjernvarme som:

Vi i Fagmiljø har eit breidt spekter av produkt med alternativ biovarme som: fyrkjeler for ved, pellet, flis, akkumulatortanker og tilbehør, golvvarme, veggvarmeløysningar, varmelister samt radiatorar og fjernvarmeanlegg (store og små).