Stein

Fagmiljø har tatt over utsalg av stein og gravminne frå Førde Granitt. Stor utstilling i butikk.

Skifer

Skifer brukt i interiør gir assosiasjonar til estetikk, miljø, funksjonalitet og haldbarheit.
I kombinasjon med andre materialar kan skifer spele ei hovudrolle – eller inngå i gjennomtenkte kombinasjonar med andre materiale.
Vi skaffar skifer i mange fargevariasjonar og strukturar, og om du vil kan overflate og form bearbeidast heilt etter dine ønskje.
Frå vår leverandør Minera skaffar vi skifer frå Oppdal, Alta, Otta og Offerdal, vi har og skifer frå: Oppdal Sten AS og Dovre Skifer AS

Murstein

Handmurstein er godt eigna til mindre hagemurar, støttemurar og forblending.
Ein handbygd granittmur er eit vakkert innslag i einkvar hage!
Hoggen stein med rektanguler form. Høgda varierer frå ca. 8 -20 cm. Kan bruke handmur med liggeflate 25 – 30 cm. Ved smalare mur kan breidda på stein reduserast til eks. 20 cm. Muren monterast med betongkjerne.

Maskin murstein

Dette er grovare murstein bearbeidd frå steinbrotet på Reset i Førde.

Belegningstein

Stein på stein. År etter år.

Vi behøver ikkje å overbevise deg om kor fint det blir med belegningstein på terrassen. Vi behøver heller ikkje å fortelle guttungen kor det er best underlag for å bygge tårn. Det einaste vi seier er at har du først lagt belegningstein kjem du aldri til å angre.

Bord og benkar

Bord og benker blir laga som standardstørrelse, l = 1,2 m, eller etter tegning og ynskje. Overflate er flamma.
Slipt overflate vert levert på bestilling.
Bord og benker av naturstein er tunge i vekt og lite utsett for hærverk.

Trapper

Trinn i massiv stein er ein rimeleg måte å bygge trapp på. Kan monterast på singel eller støypast fast. Ved lengre trapper råder vi til å støype. Før montering må underlaget vere drenert og frostsikkert.
Trinna har saga eller flamma overflate som gir naturleg utsjånad og god sklisikring.

Kunden kan sjølv velje trinnlengde, med breidde (råtrinn før legging) om lag 37 cm. Høgd 17 cm.

Repos, lange trinn og trinn for svingtrapp blir laga på bestilling. Produkta vert levert i alle typar stein som er på marknaden. Trapper kan også leverast prefabrikert som byggesett.

Fasade

Førdegranitten livar opp fasaden på din drøymebustad!

Stein som er spalta ned til 6 – 10 cm tjukne, må monterast med fuger. Stein med tjukne 10 – 15 cm kan murast tørt med bakstøyp eller også fugast. Vert brukt som brystning og fasade, og på veggar der det ikkje er så god plass eller til forblending av eksisterande veggar.

Vert levert på palle.

Alt i importstein

Vi leverer kant- og gatestein i eit stort antal variantar.

Kantstein:

70 x H.150 x L. 500mm
120 x H. 120 x 500mm
80 x H. 200 x 1000mm
100 x H. 250 x 1000mm med og uten fas
120 x H. 250 x 1000mm med og uten fas

Smågatestein:

Porto 80 – 100 xH. 100mm (lys grå)
Rotits 80 – 100 xH. 100mm (grå)

Storgatestein:

Porto 140 – 200 xH. 100mm (lys grå)
Rotits 140 – 200 xH. 100mm (grå)
Porto 140 – 200 xH. 140mm (lys grå)
Rotits 140 – 200xH. 140mm (grå)

Strålekantstein:

70 x H:140 x L. 200